Laxen fiskar jag i Östersjön utanför Nynäshamn, Vänern och Vättern. Metoden är trolling och då med 10 spön samtidigt. 

Magnifikast är vår stora lax i Östersjön.I havet har laxen silverglänsande sidor med svarta prickar. Gemensamt för alla laxarter är den lilla fettfenan på bak-kroppens ryggsida. Kännetecken är den långa spolformade kroppen med ett relativt litet huvud. 
Laxen kan väga upp till ca 25 kg.

Vanlig vikt i våra V-sjöar är 3-6 kg.
Laxen trivs i strömmande vatten och finns i vissa älvar och stora sjöar i Sverige.
I Vänern finns en naturlig insjöstam av lax. I Vättern är all lax utplanterad. 

I samband med leken på hösten gräver laxen ner rommen i bottengruset. Ynglen kläcks på våren i sötvatten och lever där i 2-4 år.
När de sedan vandrar ut i havet, till Östersjön eller Atlanten, kallas de smolt. I havet stannar fisken ytterligare 1-4 år och hinner växa till sig ordentligt.
Den kallas nu blanklax och vandrar sommartid hemåt mot älvarna igen.
Den goda smaken, det höga näringsvärdet och de stora variationsmöjligheterna vid tillagningen gör laxen till en mycket uppskattad matfisk.

Bästa säsong för vandringslax är från mitten av Maj till mitten av Juni. Laxen i våra V-sjöar fiskar man från Oktober till April.