Gösen fiskar jag i Stockholms södra skärgård och Mälaren. Metoden är trolling, mete, vertikal och traditionellt jiggfiskejigg. Fisket bedrivs från början av april och hela sommaren till november eller tidigare/längre om det är isfritt. 

Gösen kännetecknas av en långsträckt kropp med mörk sidolinje.
Ovanför linjen är färgen grå med dragning åt brunt eller grönt.
Sidorna är silverfärgade eller grå och buken vit.
Den ljusa ryggfenan har svarta stora fläckar och vassa strålar.
Fiskar från ca 1-3 kg är vanligast i våra vatten.
 
Utplantering av gös i mindre sjöar görs på flera håll i landet.

Gösen trivs bäst i grumliga, näringsrika vatten.
Den lever ett enskilt liv och håller sig borta från stränderna.
Gösen är en rovfisk som är anpassad till att jaga med hjälp av synen under dåliga ljusförhållanden. Leken sker från april - juni då honan avsätter klibbig rom på stenar och växter. Då gösynglet har blivit 10 cm består födan av fisk.

Gösen är en av de mest välsmakande sötvattensfiskarna.
Med fast, magert kött. Framför allt på senare tid har fisken fått en renässans.