Gäddan fiskar jag i Mälaren men också i Stockholms södra skärgård och metoden är spinnfiske. Fisket bedrivs hela året men våren mars-juni och hösten september-december är bäst.  

Gäddan har en långsmal kropp med ryggfenan placerad långt ned mot stjärten och ett stort huvud med en väldig mun fylld av vassa tänder. Det är en kropp byggd för att jaga.
Fisken är gulgrön med mörkare rygg och ljusare fläckar längs sidorna. Färgen varierar beroende på ålder, arv och var gäddan lever.

Gäddan kan väga upp till 15-20 kg i våra vatten, Honorna blir betydligt större än hannarna. Den vanligaste vikten i våra vatten är ca 1-5 kg.
 

Gäddan förekommer över hela landet i sjöar, åar och vid kusterna, undantaget för fjälltrakterna. Den håller gärna till i vassruggar och på grunt vatten invid stränderna.
Även om den förekommer i varmare vatten uppsöker den gärna de svalaste delarna av våra sjöar under sommaren.

Gäddan är en rovfisk och lever nästan uteslutande av annan fisk, inte sällan av andra gäddor. Som regel står den väl gömd och lurpassar på sitt byte och gör ett häftigt utfall när bytet är tillräckligt nära. Under våren leker gäddan på grunt vatten, gärna på översvämmad mark. Man kan då se gäddfenor på ”landbacken”. Rommen är klibbig och kläcks efter ca 2 veckor. Ynglen har klibbkörtlar och sitter fästade vid vattenväxtatfisk som smakar bäst vid 1-2,5 kilos vikt. Gäddan har störst betydelse i Sverige som sportfisk.